Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JASKÓŁKA" w Tarnowie

NIP: 873-000-71-83 
REGON 000486327 
KRS 0000048470 

Siedziba Spółdzielni:
ul. Hodowlana 7,
33-100 Tarnów

Telefony:
(14) 629-30-21 (24)
(14) 664-60-00

Fax: 
(14) 629-30-24
(14) 664-60-51

e-mail: smjaskolka@smjaskolka.tarnow.pl

Pytania dotyczące Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK prosimy 
kierować na adres e-mail: 
e-bok@smjaskolka.tarnow.pl

TELEFONY:
Dział Czynszów – 629-30-21(24) w.133; (14)664-60-33  
Dział Członkowski i Windykacji – 629-30-21(24) w. 135,136; (14)664-60-36 
Windykacja – 629-30-21(24) w.153 ; (14)664-60-53
Dział Techniczno - ekonomiczny – 629-30-23  w.146 ; (14)664-60-46
Specjalista ds. Centralnego Ogrzewania (14) 664-60-47

Administracja nr 1 ul. Starodąbrowska 26 – tel. (14) 621-83-55; (14) 664-60-71 
Administracja nr 2 ul. Reymonta 35 – tel. (14) 621-60-75 ; (14) 664-60-81 
Administracja nr 3 Os. Zielone 23 – tel. (14) 624-21-50 ; (14) 664-60-91

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
KASA CZYNNA W GODZ. OD 8:00 do 12:00 - w kasie Spółdzielni nie ma możliwości dokonania opłat przy użyciu karty płatniczej.

Zgłaszanie usterek i awarii po godzinach pracy w zakresie: instalacji WOD-KAN, C.O, gaz, elektrycznych i dźwigów osobowych pod nr tel. 
(14) 629-30-23 i komórkowym 609-649-446

Formularz kontaktowy