Co i gdzie załatwić

W tej zakładce mieszkańcy budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaskółka” mogą zapoznać się gdzie należy dzwonić by uzyskać niezbędne informacje związane z posiadanymi lokalami mieszkalnymi.

W poniżej wymienionych administracjach osiedlowych mieszkańcy mogą załatwić lub uzyskać informacje związane
 z eksploatacją lokali mieszkalnych, częściach wspólnych, terenów osiedlowych, garaży o następującej problematyce:

Usterki i niesprawności:

▪ na instalacjach wodnych (zimna, ciepła woda), kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, telewizjizbiorczej ▪ związane z eksploatacją dźwigów osobowych ▪ uszkodzenia – niesprawności podzielników kosztów c.o., urządzeń pomiarowych – wodomierzy, ciepłomierzy ▪ lamp oświetleniowych ▪ urządzeń zabawowych i rekreacyjnych ▪ zamków, samozamykaczy, podpórek drzwi w częściach wspólnych budynku.

Informacje i zgłoszenia

▪ o planowanych i prowadzonych remontach – modernizacjach ▪ o zasadach prowadzenia remontów lokali mieszkalnych przez mieszkańców ▪ o możliwościach uzyskania dodatku mieszkaniowego ▪ w sprawie deklaracji na usuwanie odpadów komunalnych
▪ w sprawie dofinansowania wymiany stolarki okiennej ▪ w sprawie wystąpienia szkody w lokalach mieszkalnych i ich potwierdzenia do ubezpieczyciela ▪ w sprawie okresowych kontroli instalacji elektrycznej, gazowej i kominowej oraz wymiany legalizacyjnej wodomierzy, ciepłomierzy ▪ w sprawie możliwości montażu dodatkowego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz budynku ▪ zgłoszenia w sprawach czystości i porządku w budynkach i na terenie osiedli ▪ zgłoszenia w sprawie utrzymania zieleni osiedlowej ▪ zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości przy wykonywaniu prac remontowych i modernizacyjnych ▪ zgłoszenie posiadania psa w lokalu mieszkalnym ▪ zgłoszenia dewastacji w budynkach i na terenach osiedlowych.

                W siedzibie Spółdzielni ul. Hodowlana 7 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 można uzyskać telefoniczne informacje w poniżej wymienionych sprawach:

tel. 14 66 460 (33); (38); (40); (48); (00);

sprawy: ▪  miesięczny wymiar opłat za lokal mieszkalny; ▪  rozliczenia okresowe i roczne za dostawę za dostawę mediów (centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, gaz); ▪ spłaty zobowiązań z tytułu wykonanej  modernizacji i dobudowy balkonów;
▪ przysługujących ulg z tytułu posiadania karty dużej rodziny;▪ funkcjonowania elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK);
▪ indywidualnych ubezpieczeń mieszkania w T.W. Uniqa;

 tel. 14 66 460 (42); (49); (00);

sprawy: ▪ księgowe i finansowe niezwiązane z indywidualnym rozliczeniem opłat za lokale mieszkalne

tel. 14 66 460 (35); (36); (00);

sprawy: ▪ związane ze śmiercią osób mających prawo do lokali mieszkalnych; ▪ uzyskanie zaświadczeń do celów notarialnych, sądowych, skarbowych, wieczysto-księgowych i administracyjnych;▪ zgłoszenie zmiany osób uprawnionych do lokali mieszkalnych (sprzedaż, darowizna, spadek, podział majątku itp.); ▪ zgłoszenie lub zmiana adresu do korespondencji od Spółdzielni związanej z przysługującym prawem do lokalu mieszkalnego; ▪ złożenie deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków  w związku z posiadaniem prawa odrębnej własności lokalu; ▪ złożenie wniosku o dostęp do elektronicznego biura obsługi klienta (E-BOK);
 ▪ złożenie wniosku o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskiego, własnościowego) na odrębną własność;

tel. 14 66 460 (53); (00);

sprawy; ▪ zawarcia ugody dotyczącej spłaty zadłużenia; ▪ uzgodnienie sald dłużnika; ▪ prowadzonych egzekucji komorniczych; ▪ prowadzonych postępowań sądowych;

tel. 14 66 460 (46); (00);

sprawy: ogłoszonych i realizowanych przetargów na prace prowadzone w Spółdzielni ; ▪ wywieszania ulotek reklamowych na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych; ▪ najmu lokali użytkowych i dzierżaw terenów; ▪ informacje związane z wystawionymi fakturami za najem lokali użytkowych, miejsc postojowych, garaży;

tel. 14 66 460 (47); (00);

sprawy: związane z procedurą wykonania remontu lokalu mieszkalnego, dobudowy balkonu, montażu klimatyzacji, montażu kuchenki indukcyjnej; ▪ krótkich informacji technicznych związanych z prowadzonymi remontami przez mieszkańców
 i Spółdzielnię; ▪ zasad funkcjonowania systemu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody.

Powyżej wymienione informacje mogą również uzyskać mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych.

ADMINISTRACJA NR 1

Ul. Starodąbrowska 26 (przy budynku Szpitalna 39A)

Nr telefonów:

(14) 621 83 55; (14) 66 46 071

e-mail: ta1@poczta.okay.pl

Administracja obejmuje następujące budynki:

Lwowska 27, Lwowska 59, Lwowska 65, Lwowska 67, Lwowska 121, Burtnicza 4, Pracy 4B, Skowronków 6, Szpitalna 27-31, Szpitalna 33, Szpitalna 37, Szpitalna 39, Szpitalna 39A, Szpitalna 39B, Szpitalna 54, Szpitalna 56, Szpitalna 58, Prostopadła 4, Os. Niepodległości 7

Dzielnicowi:

sierż. Sylwia Filipowicz tel. (14) 628-23-56, st. sierż. Łukasz Kiełbasa tel. (14) 628-22-59, asp. sztab. Paweł Wantuch tel. (14) 628-23-56, mł. asp. Tomasz Cierpich tel. (14) 628-23-59, mł. sztab. Marcin Fido tel. (14) 628-21-97

 


ADMINISTRACJA NR 2

Ul. Reymonta 35 - nowa siedziba administracji - wejście od budynku Reymonta 33

Nr telefonów:

(14) 621 60 75; (14) 66 46 081

e-mail: ta2@poczta.okay.pl

Administracja obejmuje następujące budynki:

Akacjowa 9, Traugutta 18, św. Faustyny 4, św. Faustyny 4A, Szujskiego 31A, Szujskiego 40, Rolnicza 8, Rolnicza 10, Rolnicza 12, Ułańska 18, Ułańska 19, Wilsona 13, Reymonta 29, Reymonta 31, Reymonta 31A,  Reymonta 33, Reymonta 35, Reymonta 40, Wiejska 6, Wiejska 8, Lelewela 1, Lelewela 10, Głowackiego 32-38, Plac Kościuszki 4, Krasińskiego 21, Krasińskiego 25.

Dzielnicowi:

sierż. sztab. Marcin Lamot tel. (14) 628-26-31, 604-438-961, mł. asp.  Andrzej Zalewski tel. (14) 628-17-21, 604-481-311, mł. asp.  Grzegorz  Krupa tel. (14) 628-17-21, 604-480-081, st. asp.  Tomasz Tchoń tel. (14) 628-17-26, 604-477-661


ADMINISTRACJA NR 3

Os. Zielone 23 (od ul. Marii Dąbrowskiej)

Nr telefonów:

(14) 624 21 50; (14) 66 46 091

e-mail: zieadm@wp.pl               

Administracja obejmuje następujące budynki:

Osiedle Zielone 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Os. Zielone 18A

Dzielnicowy:

sierż. Elżbieta Maniak tel. 47 831 2355 , 604 472 248

e-mail: dzielnicowy.centrum112@tarnow.policja.gov.pl